מעבר לתפריט ראשי מעבר לתפריט תחתון
TERMS

תקנון

תקנון ומדיניות פרטיות


תנאים כלליים:

 1.  אתר "אריסטו שמט" ("האתר") הינו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת אמיליין בית אופנה בע״מ ח.פ 513156273 וחברת "אריסטו שמט יצור אופנה (2003) בע"מ" ח.פ. 513361113 מרחוב קיבוץ גלויות 27, תל אביב יפו מיקוד 6607824 (להלן: "אריסטו שמט").
 2. תקנון האתר ותנאי השימוש שלהלן מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמשת ובין אריסטו שמט, לכל דבר ועניין.
 3. "משתמשת" באתר משמעותה כל גולשת באתר (אישה או תאגיד) המבצעת פעולה באתר, בין אם ביצעה רכישה ובין אם לאו, בין אם קיבלה שירות ובין אם לאו (להלן:"משתמשת").
 4. "פעולה" באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או קבלת שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל "פעולה" שתבוצע באתר על ידי "משתמשת" באתר.

הסכמת המשתמשת ומאפייניה

 1. פעולה באתר, מהווה הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המפורטים להלן.
 2. משתמשת אשר איננה מסכימה להוראות תקנון זה מתבקשת לא לעשות שימוש באתר.
 3. כל משתמשת המבצעת פעולה באתר מצהירה כי קראה את תקנון זה ותנאי השימוש והנה מודעת להוראת תקנון זה ולתנאי השימוש ומקבלת אותם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד אריסטו שמט ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 4.  כל משתמשת באתר מצהירה בזאת לפני ביצוע פעולה באתר, כי הינה:

א.        בעלת תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

ב.       בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

ג.        כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמשת הינה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה כשירה לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, היא נדרשת ליידע את האפוטרופוס החוקי שלה בדבר הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר ולקבל את אישורו לביצוע כל פעולה באתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינה ו/או חסרת הכשירות בדבר תנאי השימוש של תקנון זה וכן לפקח על פעילות הקטינה ו/או חסרת הכשירות בכדי שתפעל על פי הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינה ו/או חסרת הכשירות באתר מהווה הסכמה של הקטינה ו/או חסרת הכשירות ו/או האפוטרופוס לאמור בתקנון זה ובתנאי השימוש.

זכויותיה של אריסטו שמט:

 1.  אריסטו שמט רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש מכל סיבה שהיא.
 2. אריסטו שמט שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע פעולה באתר מכל משתמשת.
 3. תקנון זה ותנאי השימוש ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י אריסטו שמט, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. אריסטו שמט רשאית לבחור על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לבטל השתתפות של משתמשת באתר מכל סיבה שהיא ובפרט לבטל השתתפות של משתמשת שהתנהגותה אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש או משתמשת המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או בשמה הטוב ו/או במוניטין של אריסטו שמט. המשתמשת מאשרת בזאת כי לאריסטו שמט מוניטין בתחום פעילותה וכי היא תימנע מכל פגיעה במוניטין ובשמה הטוב של אריסטו שמט.
 5. אריסטו שמט אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים באתר יינתנו בכלל ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף.
 6. אריסטו שמט רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת המוצרים ו/ואו התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם:

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את אריסטו שמט, ובכל מקרה אריסטו שמט לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי.
 2.  המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני אריסטו שמט. אריסטו שמט אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הפריטים ו/או הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 3. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 4.  החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוחה בעת השלמת הליך הזמנה.
 5.  החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת
 6. המחיר הרגיל (לפני ההנחה) הוא המחיר בו הוצע למכירה הפריט בתחילת העונה לפרק זמן של 10 ימים לפחות.

ביצוע רכישה באתר:

 1. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע באתר ומחירו לצרכן ("דף הפריט").
 2. אריסטו שמט רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
 3. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל.
 4. על-מנת לבצע רכישה באתר, תתבקש המשתמשת לבחור בין כניסה כאורחת לבין רישום לאתר עם סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה ולספק את המוצרים שהוזמנו. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאריסטו שמט עקב שיבוש הפעלת האתר.
 5. תנאי לביצוע רכישה באתר, הינו עמידה בבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ו/או כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי (או החברה הסולקת, לפי העניין), תימסר למשתמשת הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.
 6.  עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שאריסטו שמט תקבל אישור מאת חברת האשראי (או החברה הסולקת לפי העניין) על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בין החברה הסולקת ובין אריסטו שמט. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי ו/או החברה הסולקת – תשלח למשתמשת הודעה מתאימה.
 7.  עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה אריסטו שמט רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמשת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת אריסטו שמט. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמשת טענה כלשהי כנגד אריסטו שמט ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המשתמשת על כל טענה כאמור.
 8. אריסטו שמט שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 9. מובהר בזאת כי קיים איסור לבצע הזמנות סיטונאיות באתר ואריסטו שמט רשאית שלא לכבד רכישות כאמור המבוצעות באתר.
 10. יובהר כי המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות אריסטו שמט (זולים יותר או יקרים יותר).
 11. יובהר כי אריסטו שמט רשאית למכור פריטים באתר שאינם נמצאים בחנויות אריסטו שמט.

אספקת הפריטים:

 1.  אספקת הפריטים יכולה להיעשות באחת מהדרכים הבאות לפי בחירת המשתמשת: (1) אספקה ללוקר (2) איסוף מהחנות (3) אספקת המוצר/ים ישירות לבית המשתמשת ו/או ליעד אחר לפי בחירתה בכפוף לקבלת מלוא התשלום.
 2. אריסטו שמט תספק למשתמשת את הפריטים באמצעות חברת שילוח חיצונית ("חברת השילוח").
 3. אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר, ובהתאם למועדי האספקה כפי שהיו מעודכנים במעמד ביצוע ההזמנה.
 4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 14:00.
 5. אריסטו שמט איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 6. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. אריסטו שמט אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ותהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמשת במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמשת.
 7. במידה והמשתמשת איננה בבית, השליח ישאיר את המשלוח ליד הדלת במקרה בו התקבל אישור מהמשתמשת להניח את המשלוח ליד הדלת, אריסטו שמט לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן ו/או גניבה ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שייגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
 8. אספקת פריטים אל בית המשתמשת כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר ("דמי משלוח"). בקנייה מעל סכום של 199 ₪ המשתמשת לא תחוייב בדמי משלוח.
 9. דמי המשלוח ייתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח ייגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.
 10. זמני האספקה המפורטים באתר ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י החברה הסולקת.
 11. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים באריסטו שמט. אריסטו שמט לא תהיה אחראית בשום מקרה לעיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בה.
 12. המשתמשת מאשרת כי ידוע לה כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המפורסם ו/או שנקבע עימה וכן, מאשרת כי ידוע לה כי אריסטו שמט לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:
 • עקב בעיות ועיכובים שמקורם בחברת השילוח.
 • שביתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור.
 • "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, מגפה בריאותית ונזקי טבע.
 • מכל סיבה אחרת שאיננה בשליטת אריסטו שמט.
 1.  מובהר כי אריסטו שמט איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם לאחר ביצוע ההזמנה מתברר כי פריטים מסוימים חסרים במלאי, אריסטו שמט תמסור הודעה על כך למשתמשת אשר תהא רשאית לבטל את ההזמנה ואריסטו שמט תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע בגין הפריט החסר.
 2.  אריסטו שמט לא תהא מחויבת במכירת פריטים, ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למשתמשת כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לאריסטו שמט ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

ביטול עסקה:

המשתמשת רשאית לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או כנגד זיכוי כספי לרכישה עתידית, הכל כמפורט להלן-
הודעה בדבר ביטול עסקה שבוצעה באתר יכולה להינתן בכל אחת מהדרכים המנויות בדף "ביטול עסקה" באתר, בכתובת- https://aristo.idus.dev/customer-service/cancel-order cel-order

 1. ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמשת, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה:
  המשתמשת תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט. ביטול העסקה יבוצע באמצעות אחת החלופות הבאות, לבחירת המשתמשת:

-          השבת הפריט לאחת מחנויות אריסטו שמט לפי בחירתה.

-           החזרת הפריטים, למרכז הלוגיסטי של אריסטו שמט שכתובתו "מרכז לוגיסטי אריסטו שמט, דרך קיבוץ גלויות 27 תל-אביב".

-          אריסטו שמט תהא זכאית להפחית 100₪ או 5% משווי העסקה הנמוך מבין השניים.

 1. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר:

-          על המשתמשת לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמשת כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן הפריט שהוצג באתר, כי אז רשאית המשתמשת לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידה באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות אריסטו שמט.

-          בכל מקרה של פגם, מתבקשת המשתמשת לעדכן את אריסטו שמט בתוך 48 שעות ממועד קבלת הפריט הפגום לידיה.

-          בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של אריסטו שמט בדוא"ל online@aristo-shmat.co.il  מס' טלפון 03-5188518 או באמצעות לשונית "צור קשר" באתר.

 1. החזרת המוצר או החלפת המוצר באחר או קבלת זיכוי כספי

-          החזרת המוצר וקבלת החזר כספי בגינו, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי לרכישה עתידית, לפי העניין, תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

א.       כנגד החזרת המוצר, כאמור לעיל, בצירוף חשבונית ו/או פתק החלפה.

ב.       החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי אמצעי התשלום שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והחזרת הפריט (המאוחר מבניהם).

-          החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי לרכישה עתידית תיעשה בחנויות אריסטו שמט, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה ברשת אריסטו שמט, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמשת ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

-          במקרה של ביטול פריט שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת פריטים נוספים ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי –לצורך חישוב ההחזר הכספי ו/או שווי ההחלפה ו/או גובה הזיכוי הכספי לרכישה עתידית, תבוטל עסקת המקור ותבוצע מחדש, ללא הפריט המוחזר, ובהתאם לכך יחושב שוויו של הפריט המוחזר בעת הביטול.

 1. ביטול עסקת הרכישה על ידי אריסטו שמט:

-          אריסטו שמט שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקת רכישה שביצעה משתמשת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א.        אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי;

ב.       אם לא נקלטו במערכת פרטי אמצעי התשלום ופרטיה המלאים של המשתמשת;

ג.         אם נפלה טעות בנתונים המוצגים באתר;

ד.        אם הופר סעיף מתקנון זה ובכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ולתנאי השימוש;

ה.        כאשר קיים חשש, מצד אריסטו שמט שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתשמת נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

ו.         אם עולה חשד כי המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;

ז.         אם המשתמשת מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

ח.        המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באריסטו שמט ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;

ט.        אם לפי דעת אריסטו שמט, בכוונת המשתמשת לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידה באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמשת מאשרת ומתחייבת כי לא תמכור פריטים שרכשה באתר לצד ג' כלשהו, לרבות בדרך של מכירה סיטונאית;

י.          המשתמשת לא הגיעה לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידה בתוך 10 ימי עסקים;

יא.       אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר.

יב.      במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת "כח עליון", אין באפשרות אריסטו שמט לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמשת את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני ו/או במקרה של מגיפה בריאותית, תקלות בסליקת כרטיס האשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאה של מעשה או מחדל של האתר.

יג.        מבלי לגרוע מאמור לעיל, אריסטו שמט תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

-           בנסיבות כאמור שבהן בוטלה המכירה, רשאית אריסטו שמט לבטל את העסקה או להציע למשתמשת פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לנסיבות הביטול.

-          בוטלה מכירה על ידי אריסטו שמט, היא לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

קניין רוחני:

 1.  האתר והתוכן המופיעים בו לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שם המתחם, עיצוב האתר, גרפיקה זכויות יוצרים, מדגמים, לוגואים, שרטוטים, עיצובים, צילומים, תמונות, השיטות והסודות המסחריים וכיו"ב (להלן: "הקניין הרוחני"), הינם רכושה של אריסטו שמט בלבד, מוגנים על ידי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל ובכל מקרה שייכים לאריסטו שמט בלבד.
 2. חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בקניין הרוחני באתר, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין ו/או בעקיפין, בלא קבלת הסכמת אריסטו שמט מראש ובכתב. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 3. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לפרסם, לשווק להציג בכל מדיה ו/או להשתמש בקניין הרוחני מן האתר ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש בלא קבלת רשותה המפורשת של אריסטו שמט מראש ובכתב.

שמירה על האתר:

 1. חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או הורדה של מידע מהאתר בכל שיטה ו/או דרך להעברת ו/או הורדת נתונים וכן חל איסור מוחלט להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו.
 2. חל איסור מוחלט לנסות ולקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי משתמשים אחרים באתר ו/או לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים.

שמירת סודיות:

 1. אריסטו שמט נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על פרטיות המשתמשת באתר ועל סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמשת.
 2. אריסטו שמט רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמת המשתמשת לשינויים בה.
 3. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף על המשתמשת מידע ממקורות שונים כתוצאה מהשימוש באתר, פרטים שנמסרו ו/או פורסמו על ידי המשתמשת (לרבות פרטיה האישיים, קטעי וידאו, תמונות, ביקורת, טקסט, קישורים ועוד), Cookies, מידע סטטיסטי ומצטבר, פרסומות שנקראו באתר, העמודים שבהם המשתמשת צפתה, הצעות והשירותים שעניינו את המשתמשת ועוד (להלן: "המידע").
 4. ידוע למשתמשת כי לא חלה עליה כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה. כמו כן ידוע למשתמשת כי עצם הגלישה באתר מהווה מידע שנאסף על ידי אריסטו שמט.
 5. ביצוע פעולה באתר ו/או רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות מהווה הסכמה של המשתמשת לכך שהמידע וכל נתון שיופק על סמך המידע יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אריסטו שמט ו/או מי מטעמה.
 6. ידוע למשתמשת והיא מסכימה לכך שאריסטו שמט עושה ותעשה שימוש במידע לצרכיה השונים ובין היתר לצרכי דיוור ישיר, ניהול ותפעול האתר, מתן שירותים למשתמשת, שיפור חוויית המשתמשת, שינוי וביטול תכנים באתר ו/או שירותים ו/או מוצרים, שיווק ופרסום, ניתוח ומחקר סטטיסטי, הפקת הטבות, מבצעים, עריכת סקרים, וכל שימוש אחר ו/או לצרכים פנימיים אחרים.
 7. אריסטו שמט עשויה למסור מידע לצדדים שלישיים לצרכיה השונים ובין היתר לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר וניהולו התקין ו/או לצורך אמצעי שיווק ופרסום, לצורך סקרים, שיתופי פעולה, העברת הפעילות לחברה אחרת, צו ו/או החלטה שיפוטית ו/או משטרתית ו/או במקרים בהם המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באריסטו שמט ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או כאשר המשתמשת ביצעה פעולה באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ועוד והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 8. למשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי אריסטו שמט בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ו/או חוק התקשורת בזק ושידורים, תשמ"ב - 1982.
 9. אריסטו שמט נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.
 10. פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשת באתר אינם נשמרים במערכות אריסטו שמט ו/או בידיה.
 11. חרף האמור לעיל מובהר בזאת כי אין באפשרותה של אריסטו שמט להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידה על ידי צד שלישי בלתי חוקי ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אריסטו שמט.
 12. אריסטו שמט עושה מאמץ לספק למשתמשת שירות תקין ובאיכות גבוהה, באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או לא יופרע ו/או ללא טעויות, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
 13. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, אריסטו שמט לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם למשתמשת או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 14. מבלי לגרוע מן האמור לעיל בקשר למידע, הסכמת המשתמשת לקבלת דיוור ו/או הצטרפותה למועדון הלקוחות, תהווה הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, ועדכונים שונים בקשר עם השירותים והמוצרים באתר. הפנייה והעדכונים ייעשו בין היתר באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני, הודעות כתובות לטלפון הנייד, מסרונים, אפליקציות, רשתות חברתיות, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, ועוד. הסכימה המשתמשת לקבלת דיוור ולא הודיעה על סירובה לקבלת דיוור, רשאית היא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובה לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.
 15. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של אריסטו שמט במייל online@aristo-shmat.co.il או באמצעות מסרון לטלפון 050-6483446 או באמצעות שיחת טלפון למספר 03-5188518; ביצוע ההסרה עשוי לקחת עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.
 16. כל משתמשת רשאית לעיין במידע אודותיה אשר מצוי במאגרי אריסטו שמט ואף לבקש מאריסטו שמט לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל אריסטו שמט באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיפים שלהלן.
 17.  בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלחי דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות בכתובת - online@aristo-shmat.co.il בכל תכתובת לאריסטו שמט יש לכלול את הפרטים המלאים של המשתמשת לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של הבקשה. אריסטו שמט תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

הכתוב לעיל הינו בלשון נקבה רק מטעמי נוחות והתוכן פונה לשני המינים.

 

תקנון ומדיניות פרטיות


תנאים כלליים:

 1.  אתר "אריסטו שמט" ("האתר") הינו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת אמיליין בית אופנה בע״מ ח.פ 513156273 וחברת "אריסטו שמט יצור אופנה (2003) בע"מ" ח.פ. 513361113 מרחוב קיבוץ גלויות 27, תל אביב יפו מיקוד 6607824 (להלן: "אריסטו שמט").
 2. תקנון האתר ותנאי השימוש שלהלן מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמשת ובין אריסטו שמט, לכל דבר ועניין.
 3. "משתמשת" באתר משמעותה כל גולשת באתר (אישה או תאגיד) המבצעת פעולה באתר, בין אם ביצעה רכישה ובין אם לאו, בין אם קיבלה שירות ובין אם לאו (להלן:"משתמשת").
 4. "פעולה" באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או קבלת שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל "פעולה" שתבוצע באתר על ידי "משתמשת" באתר.

הסכמת המשתמשת ומאפייניה

 1. פעולה באתר, מהווה הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המפורטים להלן.
 2. משתמשת אשר איננה מסכימה להוראות תקנון זה מתבקשת לא לעשות שימוש באתר.
 3. כל משתמשת המבצעת פעולה באתר מצהירה כי קראה את תקנון זה ותנאי השימוש והנה מודעת להוראת תקנון זה ולתנאי השימוש ומקבלת אותם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד אריסטו שמט ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 4.  כל משתמשת באתר מצהירה בזאת לפני ביצוע פעולה באתר, כי הינה:

א.        בעלת תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

ב.       בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

ג.        כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמשת הינה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה כשירה לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, היא נדרשת ליידע את האפוטרופוס החוקי שלה בדבר הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר ולקבל את אישורו לביצוע כל פעולה באתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינה ו/או חסרת הכשירות בדבר תנאי השימוש של תקנון זה וכן לפקח על פעילות הקטינה ו/או חסרת הכשירות בכדי שתפעל על פי הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינה ו/או חסרת הכשירות באתר מהווה הסכמה של הקטינה ו/או חסרת הכשירות ו/או האפוטרופוס לאמור בתקנון זה ובתנאי השימוש.

זכויותיה של אריסטו שמט:

 1.  אריסטו שמט רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש מכל סיבה שהיא.
 2. אריסטו שמט שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע פעולה באתר מכל משתמשת.
 3. תקנון זה ותנאי השימוש ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י אריסטו שמט, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. אריסטו שמט רשאית לבחור על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לבטל השתתפות של משתמשת באתר מכל סיבה שהיא ובפרט לבטל השתתפות של משתמשת שהתנהגותה אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש או משתמשת המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או בשמה הטוב ו/או במוניטין של אריסטו שמט. המשתמשת מאשרת בזאת כי לאריסטו שמט מוניטין בתחום פעילותה וכי היא תימנע מכל פגיעה במוניטין ובשמה הטוב של אריסטו שמט.
 5. אריסטו שמט אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים באתר יינתנו בכלל ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף.
 6. אריסטו שמט רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת המוצרים ו/ואו התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם:

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את אריסטו שמט, ובכל מקרה אריסטו שמט לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי.
 2.  המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני אריסטו שמט. אריסטו שמט אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הפריטים ו/או הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 3. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 4.  החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוחה בעת השלמת הליך הזמנה.
 5. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת

ביצוע רכישה באתר:

 1. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע באתר ומחירו לצרכן ("דף הפריט").
 2. אריסטו שמט רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
 3. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל.
 4. על-מנת לבצע רכישה באתר, תתבקש המשתמשת לבחור בין כניסה כאורחת לבין רישום לאתר עם סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה ולספק את המוצרים שהוזמנו. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאריסטו שמט עקב שיבוש הפעלת האתר.
 5. תנאי לביצוע רכישה באתר, הינו עמידה בבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ו/או כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי (או החברה הסולקת, לפי העניין), תימסר למשתמשת הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.
 6.  עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שאריסטו שמט תקבל אישור מאת חברת האשראי (או החברה הסולקת לפי העניין) על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בין החברה הסולקת ובין אריסטו שמט. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי ו/או החברה הסולקת – תשלח למשתמשת הודעה מתאימה.
 7.  עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה אריסטו שמט רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמשת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת אריסטו שמט. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמשת טענה כלשהי כנגד אריסטו שמט ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המשתמשת על כל טענה כאמור.
 8. אריסטו שמט שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 9. מובהר בזאת כי קיים איסור לבצע הזמנות סיטונאיות באתר ואריסטו שמט רשאית שלא לכבד רכישות כאמור המבוצעות באתר.
 10. יובהר כי המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות אריסטו שמט (זולים יותר או יקרים יותר).
 11. יובהר כי אריסטו שמט רשאית למכור פריטים באתר שאינם נמצאים בחנויות אריסטו שמט.

אספקת הפריטים:

 1.  אספקת הפריטים יכולה להיעשות באחת מהדרכים הבאות לפי בחירת המשתמשת: (1) אספקה ללוקר (2) איסוף מהחנות (3) אספקת המוצר/ים ישירות לבית המשתמשת ו/או ליעד אחר לפי בחירתה בכפוף לקבלת מלוא התשלום.
 2. אריסטו שמט תספק למשתמשת את הפריטים באמצעות חברת שילוח חיצונית ("חברת השילוח").
 3. אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר, ובהתאם למועדי האספקה כפי שהיו מעודכנים במעמד ביצוע ההזמנה.
 4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 14:00.
 5. אריסטו שמט איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 6. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. אריסטו שמט אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ותהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמשת במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמשת.
 7. במידה והמשתמשת איננה בבית, השליח ישאיר את המשלוח ליד הדלת במקרה בו התקבל אישור מהמשתמשת להניח את המשלוח ליד הדלת, אריסטו שמט לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן ו/או גניבה ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שייגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
 8. אספקת פריטים אל בית המשתמשת כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר ("דמי משלוח"). בקנייה מעל סכום של 199 ₪ המשתמשת לא תחוייב בדמי משלוח.
 9. דמי המשלוח ייתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח ייגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.
 10. זמני האספקה המפורטים באתר ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י החברה הסולקת.
 11. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים באריסטו שמט. אריסטו שמט לא תהיה אחראית בשום מקרה לעיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בה.
 12. המשתמשת מאשרת כי ידוע לה כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המפורסם ו/או שנקבע עימה וכן, מאשרת כי ידוע לה כי אריסטו שמט לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:
 • עקב בעיות ועיכובים שמקורם בחברת השילוח.
 • שביתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור.
 • "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, מגפה בריאותית ונזקי טבע.
 • מכל סיבה אחרת שאיננה בשליטת אריסטו שמט.
 1.  מובהר כי אריסטו שמט איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם לאחר ביצוע ההזמנה מתברר כי פריטים מסוימים חסרים במלאי, אריסטו שמט תמסור הודעה על כך למשתמשת אשר תהא רשאית לבטל את ההזמנה ואריסטו שמט תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע בגין הפריט החסר.
 2.  אריסטו שמט לא תהא מחויבת במכירת פריטים, ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למשתשמת כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לאריסטו שמט ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

ביטול עסקה:

המשתמשת רשאית לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או כנגד זיכוי כספי לרכישה עתידית, הכל כמפורט להלן-
הודעה בדבר ביטול עסקה שבוצעה באתר יכולה להינתן בכל אחת מהדרכים המנויות בדף "ביטול עסקה" באתר, בכתובת- https://aristo.idus.dev/customer-service/cancel-order cel-order

 1. ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמשת, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה:
  המשתמשת תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט. ביטול העסקה יבוצע באמצעות אחת החלופות הבאות, לבחירת המשתמשת:

-          השבת הפריט לאחת מחנויות אריסטו שמט לפי בחירתה.

-           החזרת הפריטים, למרכז הלוגיסטי של אריסטו שמט שכתובתו "מרכז לוגיסטי אריסטו שמט, דרך קיבוץ גלויות 27 תל-אביב".

-           החזרת הפריט באמצעות שליח של חברת אריסטו שמט על ידי יצירת קשר עם שירות לקוחות כנגד תשלום.

-          מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא תהא המשתמשת זכאית להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידה (ככל ששולמו).

-          אריסטו שמט תהא זכאית להפחית 100₪ או 5% משווי העסקה הנמוך מבין השניים.

 1. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר:

-          על המשתמשת לבדוק את הפריט מייד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמשת כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן הפריט שהוצג באתר, כי אז רשאית המשתמשת לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידה באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות אריסטו שמט.

-          בכל מקרה של פגם, מתבקשת המשתמשת לעדכן את אריסטו שמט בתוך 48 שעות ממועד קבלת הפריט הפגום לידיה.

-          בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של אריסטו שמט בדוא"ל online@aristo-shmat.co.il  מס' טלפון 03-5188518 או באמצעות לשונית "צור קשר" באתר.

 1. החזרת המוצר או החלפת המוצר באחר או קבלת זיכוי כספי

-          החזרת המוצר וקבלת החזר כספי בגינו, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי לרכישה עתידית, לפי העניין, תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

א.       כנגד החזרת המוצר, כאמור לעיל, בצירוף חשבונית ו/או פתק החלפה.

ב.       החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי אמצעי התשלום שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והחזרת הפריט (המאוחר מבניהם).

-          החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי לרכישה עתידית תיעשה בחנויות אריסטו שמט, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה ברשת אריסטו שמט, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמשת ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

-          במקרה של ביטול פריט שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת פריטים נוספים ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי –לצורך חישוב ההחזר הכספי ו/או שווי ההחלפה ו/או גובה הזיכוי הכספי לרכישה עתידית, תבוטל עסקת המקור ותבוצע מחדש, ללא הפריט המוחזר, ובהתאם לכך יחושב שוויו של הפריט המוחזר בעת הביטול.

 1. ביטול עסקת הרכישה על ידי אריסטו שמט:

-          אריסטו שמט שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקת רכישה שביצעה משתמשת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א.        אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי;

ב.       אם לא נקלטו במערכת פרטי אמצעי התשלום ופרטיה המלאים של המשתמשת;

ג.         אם נפלה טעות בנתונים המוצגים באתר;

ד.        אם הופר סעיף מתקנון זה ובכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ולתנאי השימוש;

ה.        כאשר קיים חשש, מצד אריסטו שמט שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתשמת נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

ו.         אם עולה חשד כי המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;

ז.         אם המשתמשת מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

ח.        המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באריסטו שמט ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;

ט.        אם לפי דעת אריסטו שמט, בכוונת המשתמשת לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידה באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמשת מאשרת ומתחייבת כי לא תמכור פריטים שרכשה באתר לצד ג' כלשהו, לרבות בדרך של מכירה סיטונאית;

י.          המשתמשת לא הגיעה לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידה בתוך 10 ימי עסקים;

יא.       אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר.

יב.      במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת "כח עליון", אין באפשרות אריסטו שמט לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמשת את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני ו/או במקרה של מגיפה בריאותית, תקלות בסליקת כרטיס האשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאה של מעשה או מחדל של האתר.

יג.        מבלי לגרוע מאמור לעיל, אריסטו שמט תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

-           בנסיבות כאמור שבהן בוטלה המכירה, רשאית אריסטו שמט לבטל את העסקה או להציע למשתמשת פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לנסיבות הביטול.

-          בוטלה מכירה על ידי אריסטו שמט, היא לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

קניין רוחני:

 1.  האתר והתוכן המופיעים בו לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שם המתחם, עיצוב האתר, גרפיקה זכויות יוצרים, מדגמים, לוגואים, שרטוטים, עיצובים, צילומים, תמונות, השיטות והסודות המסחריים וכיו"ב (להלן: "הקניין הרוחני"), הינם רכושה של אריסטו שמט בלבד, מוגנים על ידי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל ובכל מקרה שייכים לאריסטו שמט בלבד.
 2. חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בקניין הרוחני באתר, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין ו/או בעקיפין, בלא קבלת הסכמת אריסטו שמט מראש ובכתב. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 3. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לפרסם, לשווק להציג בכל מדיה ו/או להשתמש בקניין הרוחני מן האתר ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש בלא קבלת רשותה המפורשת של אריסטו שמט מראש ובכתב.

שמירה על האתר:

 1. חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או הורדה של מידע מהאתר בכל שיטה ו/או דרך להעברת ו/או הורדת נתונים וכן חל איסור מוחלט להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו.
 2. חל איסור מוחלט לנסות ולקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי משתמשים אחרים באתר ו/או לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים.

שמירת סודיות:

 1. אריסטו שמט נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על פרטיות המשתמשת באתר ועל סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמשת.
 2. אריסטו שמט רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמת המשתמשת לשינויים בה.
 3. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף על המשתמשת מידע ממקורות שונים כתוצאה מהשימוש באתר, פרטים שנמסרו ו/או פורסמו על ידי המשתמשת (לרבות פרטיה האישיים, קטעי וידאו, תמונות, ביקורת, טקסט, קישורים ועוד), Cookies, מידע סטטיסטי ומצטבר, פרסומות שנקראו באתר, העמודים שבהם המשתמשת צפתה, הצעות והשירותים שעניינו את המשתמשת ועוד (להלן: "המידע").
 4. ידוע למשתמשת כי לא חלה עליה כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה. כמו כן ידוע למשתמשת כי עצם הגלישה באתר מהווה מידע שנאסף על ידי אריסטו שמט.
 5. ביצוע פעולה באתר ו/או רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות מהווה הסכמה של המשתמשת לכך שהמידע וכל נתון שיופק על סמך המידע יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אריסטו שמט ו/או מי מטעמה.
 6. ידוע למשתמשת והיא מסכימה לכך שאריסטו שמט עושה ותעשה שימוש במידע לצרכיה השונים ובין היתר לצרכי דיוור ישיר, ניהול ותפעול האתר, מתן שירותים למשתמשת, שיפור חוויית המשתמשת, שינוי וביטול תכנים באתר ו/או שירותים ו/או מוצרים, שיווק ופרסום, ניתוח ומחקר סטטיסטי, הפקת הטבות, מבצעים, עריכת סקרים, וכל שימוש אחר ו/או לצרכים פנימיים אחרים.
 7. אריסטו שמט עשויה למסור מידע לצדדים שלישיים לצרכיה השונים ובין היתר לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר וניהולו התקין ו/או לצורך אמצעי שיווק ופרסום, לצורך סקרים, שיתופי פעולה, העברת הפעילות לחברה אחרת, צו ו/או החלטה שיפוטית ו/או משטרתית ו/או במקרים בהם המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באריסטו שמט ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או כאשר המשתמשת ביצעה פעולה באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ועוד והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 8. למשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי אריסטו שמט בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ו/או חוק התקשורת בזק ושידורים, תשמ"ב - 1982.
 9. אריסטו שמט נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.
 10. פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשת באתר אינם נשמרים במערכות אריסטו שמט ו/או בידיה.
 11. חרף האמור לעיל מובהר בזאת כי אין באפשרותה של אריסטו שמט להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידה על ידי צד שלישי בלתי חוקי ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אריסטו שמט.
 12. אריסטו שמט עושה מאמץ לספק למשתמשת שירות תקין ובאיכות גבוהה, באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או לא יופרע ו/או ללא טעויות, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
 13. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, אריסטו שמט לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם למשתמשת או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 14. מבלי לגרוע מן האמור לעיל בקשר למידע, הסכמת המשתמשת לקבלת דיוור ו/או הצטרפותה למועדון הלקוחות, תהווה הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, ועדכונים שונים בקשר עם השירותים והמוצרים באתר. הפנייה והעדכונים ייעשו בין היתר באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני, הודעות כתובות לטלפון הנייד, מסרונים, אפליקציות, רשתות חברתיות, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, ועוד. הסכימה המשתמשת לקבלת דיוור ולא הודיעה על סירובה לקבלת דיוור, רשאית היא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובה לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.
 15. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של אריסטו שמט במייל online@aristo-shmat.co.il או באמצעות מסרון לטלפון 050-6483446 או באמצעות שיחת טלפון למספר 03-5188518; ביצוע ההסרה עשוי לקחת עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.
 16. כל משתמשת רשאית לעיין במידע אודותיה אשר מצוי במאגרי אריסטו שמט ואף לבקש מאריסטו שמט לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל אריסטו שמט באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיפים שלהלן.
 17.  בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלחי דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות בכתובת - online@aristo-shmat.co.il בכל תכתובת לאריסטו שמט יש לכלול את הפרטים המלאים של המשתמשת לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של הבקשה. אריסטו שמט תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

הכתוב לעיל הינו בלשון נקבה רק מטעמי נוחות והתוכן פונה לשני המינים.

 

תקנון ומדיניות פרטיות


תנאים כלליים:

 1.  אתר "אריסטו שמט" ("האתר") הינו חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת אמיליין בית אופנה בע״מ ח.פ 513156273 וחברת "אריסטו שמט יצור אופנה (2003) בע"מ" ח.פ. 513361113 מרחוב קיבוץ גלויות 27, תל אביב יפו מיקוד 6607824 (להלן: "אריסטו שמט").
 2. תקנון האתר ותנאי השימוש שלהלן מהווים חוזה התקשרות מחייב בין המשתמשת ובין אריסטו שמט, לכל דבר ועניין.
 3. "משתמשת" באתר משמעותה כל גולשת באתר (אישה או תאגיד) המבצעת פעולה באתר, בין אם ביצעה רכישה ובין אם לאו, בין אם קיבלה שירות ובין אם לאו (להלן:"משתמשת").
 4. "פעולה" באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות כניסה לאתר ו/או גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או קבלת שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל "פעולה" שתבוצע באתר על ידי "משתמשת" באתר.

הסכמת המשתמשת ומאפייניה

 1. פעולה באתר, מהווה הסכמת המשתמשת לקבל ולנהוג על פי הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המפורטים להלן.
 2. משתמשת אשר איננה מסכימה להוראות תקנון זה מתבקשת לא לעשות שימוש באתר.
 3. כל משתמשת המבצעת פעולה באתר מצהירה כי קראה את תקנון זה ותנאי השימוש והנה מודעת להוראת תקנון זה ולתנאי השימוש ומקבלת אותם, וכי לא תהא לה ו/או למי מטעמה כל טענה ו/או תביעה כנגד אריסטו שמט ו/או בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.
 4.  כל משתמשת באתר מצהירה בזאת לפני ביצוע פעולה באתר, כי הינה:

א.        בעלת תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

ב.       בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

ג.        כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמשת הינה קטינה (מתחת לגיל 18) או אינה כשירה לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, היא נדרשת ליידע את האפוטרופוס החוקי שלה בדבר הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר ולקבל את אישורו לביצוע כל פעולה באתר. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטינה ו/או חסרת הכשירות בדבר תנאי השימוש של תקנון זה וכן לפקח על פעילות הקטינה ו/או חסרת הכשירות בכדי שתפעל על פי הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינה ו/או חסרת הכשירות באתר מהווה הסכמה של הקטינה ו/או חסרת הכשירות ו/או האפוטרופוס לאמור בתקנון זה ובתנאי השימוש.

זכויותיה של אריסטו שמט:

 1.  אריסטו שמט רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש מכל סיבה שהיא.
 2. אריסטו שמט שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או את האפשרות לבצע פעולה באתר מכל משתמשת.
 3. תקנון זה ותנאי השימוש ניתנים לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע"י אריסטו שמט, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. אריסטו שמט רשאית לבחור על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, באם לבטל השתתפות של משתמשת באתר מכל סיבה שהיא ובפרט לבטל השתתפות של משתמשת שהתנהגותה אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש או משתמשת המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר ו/או בשמה הטוב ו/או במוניטין של אריסטו שמט. המשתמשת מאשרת בזאת כי לאריסטו שמט מוניטין בתחום פעילותה וכי היא תימנע מכל פגיעה במוניטין ובשמה הטוב של אריסטו שמט.
 5. אריסטו שמט אינה מתחייבת כי כל התכנים ו/או השירותים באתר יינתנו בכלל ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף.
 6. אריסטו שמט רשאית לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת המוצרים ו/ואו התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי ליתן על כך הודעה כלשהי.

המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם:

 1. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את אריסטו שמט, ובכל מקרה אריסטו שמט לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי.
 2.  המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני אריסטו שמט. אריסטו שמט אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הפריטים ו/או הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 3. כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 4.  החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוחה בעת השלמת הליך הזמנה.
 5. החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת

ביצוע רכישה באתר:

 1. עבור כל פריט או שירות המוצע באתר יוצג "דף פריט" בו יופיעו פרטי הפריט או השירות המוצע באתר ומחירו לצרכן ("דף הפריט").
 2. אריסטו שמט רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
 3. מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל.
 4. על-מנת לבצע רכישה באתר, תתבקש המשתמשת לבחור בין כניסה כאורחת לבין רישום לאתר עם סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה ולספק את המוצרים שהוזמנו. לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לאריסטו שמט עקב שיבוש הפעלת האתר.
 5. תנאי לביצוע רכישה באתר, הינו עמידה בבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ו/או כרטיס האשראי ועם קבלת אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי (או החברה הסולקת, לפי העניין), תימסר למשתמשת הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה.
 6.  עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שאריסטו שמט תקבל אישור מאת חברת האשראי (או החברה הסולקת לפי העניין) על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בין החברה הסולקת ובין אריסטו שמט. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי ו/או החברה הסולקת – תשלח למשתמשת הודעה מתאימה.
 7.  עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה אריסטו שמט רשאית להודיע למשתמשת על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמשת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת אריסטו שמט. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמשת טענה כלשהי כנגד אריסטו שמט ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותרת המשתמשת על כל טענה כאמור.
 8. אריסטו שמט שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 9. מובהר בזאת כי קיים איסור לבצע הזמנות סיטונאיות באתר ואריסטו שמט רשאית שלא לכבד רכישות כאמור המבוצעות באתר.
 10. יובהר כי המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות אריסטו שמט (זולים יותר או יקרים יותר).
 11. יובהר כי אריסטו שמט רשאית למכור פריטים באתר שאינם נמצאים בחנויות אריסטו שמט.

אספקת הפריטים:

 1.  אספקת הפריטים יכולה להיעשות באחת מהדרכים הבאות לפי בחירת המשתמשת: (1) אספקה ללוקר (2) איסוף מהחנות (3) אספקת המוצר/ים ישירות לבית המשתמשת ו/או ליעד אחר לפי בחירתה בכפוף לקבלת מלוא התשלום.
 2. אריסטו שמט תספק למשתמשת את הפריטים באמצעות חברת שילוח חיצונית ("חברת השילוח").
 3. אספקת הפריטים על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך מספר ימים ממועד ביצוע ההזמנה באתר, ובהתאם למועדי האספקה כפי שהיו מעודכנים במעמד ביצוע ההזמנה.
 4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כוללים רק "ימי עסקים", קרי, ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 14:00.
 5. אריסטו שמט איננה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של חברת השילוח, לרבות איחור בביצוע האספקה.
 6. לא תתאפשר אספקת פריטים מחוץ לשטחי ישראל. אריסטו שמט אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ותהיה רשאית לספק את הפריטים למשתמשת במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם המשתמשת.
 7. במידה והמשתמשת איננה בבית, השליח ישאיר את המשלוח ליד הדלת במקרה בו התקבל אישור מהמשתמשת להניח את המשלוח ליד הדלת, אריסטו שמט לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן ו/או גניבה ו/או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שייגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
 8. אספקת פריטים אל בית המשתמשת כרוכה בתשלום דמי משלוח כמפורט באתר ("דמי משלוח"). בקנייה מעל סכום של 199 ₪ המשתמשת לא תחוייב בדמי משלוח.
 9. דמי המשלוח ייתווספו למחיר הפריטים המצוין באתר. דמי המשלוח ייגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.
 10. זמני האספקה המפורטים באתר ימנו החל ממועד אישור ההזמנה ע"י החברה הסולקת.
 11. ייתכנו שינויים בזמני האספקה עקב עיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים באריסטו שמט. אריסטו שמט לא תהיה אחראית בשום מקרה לעיכובים התלויים בצד ג' ושאינם תלויים בה.
 12. המשתמשת מאשרת כי ידוע לה כי יכול ואספקת הפריטים תיעשה בתוך זמן קצר או ארוך יותר מן הזמן המפורסם ו/או שנקבע עימה וכן, מאשרת כי ידוע לה כי אריסטו שמט לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת הפריטים במקרים הבאים:
 • עקב בעיות ועיכובים שמקורם בחברת השילוח.
 • שביתה אצל ספקי הסחורות הדרושים לייצור.
 • "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום, מגפה בריאותית ונזקי טבע.
 • מכל סיבה אחרת שאיננה בשליטת אריסטו שמט.
 1.  מובהר כי אריסטו שמט איננה מתחייבת לזמן אספקה כאשר הפריטים אינם נמצאים במלאי. אם לאחר ביצוע ההזמנה מתברר כי פריטים מסוימים חסרים במלאי, אריסטו שמט תמסור הודעה על כך למשתמשת אשר תהא רשאית לבטל את ההזמנה ואריסטו שמט תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע בגין הפריט החסר.
 2.  אריסטו שמט לא תהא מחויבת במכירת פריטים, ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לה ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למשתשמת כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לאריסטו שמט ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

ביטול עסקה:

המשתמשת רשאית לבטל את העסקה שביצעה באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או כנגד זיכוי כספי לרכישה עתידית, הכל כמפורט להלן-
הודעה בדבר ביטול עסקה שבוצעה באתר יכולה להינתן בכל אחת מהדרכים המנויות בדף "ביטול עסקה" באתר, בכתובת- https://aristo.idus.dev/customer-service/cancel-order cel-order

 1. ביטול העסקה לאחר קבלת הפריט בידי המשתמשת, שלא עקב פגם במוצר ו/או אי התאמה:
  המשתמשת תהא רשאית לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט. ביטול העסקה יבוצע באמצעות אחת החלופות הבאות, לבחירת המשתמשת:

-          השבת הפריט לאחת מחנויות אריסטו שמט לפי בחירתה.

-           החזרת הפריטים, למרכז הלוגיסטי של אריסטו שמט שכתובתו "מרכז לוגיסטי אריסטו שמט, דרך קיבוץ גלויות 27 תל-אביב".

-           החזרת הפריט באמצעות שליח של חברת אריסטו שמט על ידי יצירת קשר עם שירות לקוחות כנגד תשלום.

-          מובהר כי במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם ו/או אי התאמה לא תהא המשתמשת זכאית להחזר בגין דמי המשלוח ששולמו על ידה (ככל ששולמו).

-          אריסטו שמט תהא זכאית להפחית 100₪ או 5% משווי העסקה הנמוך מבין השניים.

 1. ביטול העסקה כתוצאה מפגם ו/או אי התאמה בין המוצר ובין פרטיו כפי שמופיעים באתר:

-          על המשתמשת לבדוק את הפריט מיד עם קבלתו. במידה והפריט התקבל בידי המשתמשת כשהוא פגום, או כאשר מפרט הפריט בפועל שונה מן הפריט שהוצג באתר, כי אז רשאית המשתמשת לבטל את העסקה בתוך 14 יום מיום קבלת הפריט לידה באמצעות השבת המוצר לאחת מחנויות אריסטו שמט.

-          בכל מקרה של פגם, מתבקשת המשתמשת לעדכן את אריסטו שמט בתוך 48 שעות ממועד קבלת הפריט הפגום לידיה.

-          בכל שאלה הקשורה לבירורים, החלפות, החזרות וכד' יש לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של אריסטו שמט בדוא"ל online@aristo-shmat.co.il  מס' טלפון 03-5188518 או באמצעות לשונית "צור קשר" באתר.

 1. החזרת המוצר או החלפת המוצר באחר או קבלת זיכוי כספי

-          החזרת המוצר וקבלת החזר כספי בגינו, החלפתו במוצר אחר או קבלת זיכוי כספי לרכישה עתידית, לפי העניין, תעשה בכפוף לתנאים הבאים:

א.       כנגד החזרת המוצר, כאמור לעיל, בצירוף חשבונית ו/או פתק החלפה.

ב.       החזר כספי במקרה של ביטול עסקה יבוצע באמצעות זיכוי אמצעי התשלום שבו בוצעה העסקה בתוך 14 יום מקבלת הבקשה לביטול העסקה והחזרת הפריט (המאוחר מבניהם).

-          החלפת הפריט במוצר אחר או החזרתו כנגד קבלת זיכוי כספי לרכישה עתידית תיעשה בחנויות אריסטו שמט, בהתאם למדיניות ההחלפות הכללית הנהוגה ברשת אריסטו שמט, כפי שתעודכן מעת לעת, בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר על ידי המשתמשת ובתנאי שלא נעשה במוצר שימוש.

-          במקרה של ביטול פריט שנרכש במבצע שהיה מותנה ברכישת פריטים נוספים ו/או ברכישה בסכום מסוים ו/או בהתניה אחרת כלשהי –לצורך חישוב ההחזר הכספי ו/או שווי ההחלפה ו/או גובה הזיכוי הכספי לרכישה עתידית, תבוטל עסקת המקור ותבוצע מחדש, ללא הפריט המוחזר, ובהתאם לכך יחושב שוויו של הפריט המוחזר בעת הביטול.

 1. ביטול עסקת הרכישה על ידי אריסטו שמט:

-          אריסטו שמט שומרת לעצמה את הזכות לבטל עסקת רכישה שביצעה משתמשת, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א.        אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי;

ב.       אם לא נקלטו במערכת פרטי אמצעי התשלום ופרטיה המלאים של המשתמשת;

ג.         אם נפלה טעות בנתונים המוצגים באתר;

ד.        אם הופר סעיף מתקנון זה ובכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ולתנאי השימוש;

ה.        כאשר קיים חשש, מצד אריסטו שמט שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות המשתמשת נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

ו.         אם עולה חשד כי המשתמשת ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;

ז.         אם המשתמשת מסרה בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;

ח.        המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באריסטו שמט ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו;

ט.        אם לפי דעת אריסטו שמט, בכוונת המשתמשת לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידה באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה המשתמשת מאשרת ומתחייבת כי לא תמכור פריטים שרכשה באתר לצד ג' כלשהו, לרבות בדרך של מכירה סיטונאית;

י.          המשתמשת לא הגיעה לחנות לאסוף את הפריטים שהוזמנו על ידה בתוך 10 ימי עסקים;

יא.       אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר.

יב.      במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת "כח עליון", אין באפשרות אריסטו שמט לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמשת את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני ו/או במקרה של מגיפה בריאותית, תקלות בסליקת כרטיס האשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאה של מעשה או מחדל של האתר.

יג.        מבלי לגרוע מאמור לעיל, אריסטו שמט תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

-           בנסיבות כאמור שבהן בוטלה המכירה, רשאית אריסטו שמט לבטל את העסקה או להציע למשתמשת פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה המוחלט ובהתאם לנסיבות הביטול.

-          בוטלה מכירה על ידי אריסטו שמט, היא לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמשת או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

קניין רוחני:

 1.  האתר והתוכן המופיעים בו לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור: סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), שם המתחם, עיצוב האתר, גרפיקה זכויות יוצרים, מדגמים, לוגואים, שרטוטים, עיצובים, צילומים, תמונות, השיטות והסודות המסחריים וכיו"ב (להלן: "הקניין הרוחני"), הינם רכושה של אריסטו שמט בלבד, מוגנים על ידי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל ובכל מקרה שייכים לאריסטו שמט בלבד.
 2. חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בקניין הרוחני באתר, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין ו/או בעקיפין, בלא קבלת הסכמת אריסטו שמט מראש ובכתב. בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
 3. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לפרסם, לשווק להציג בכל מדיה ו/או להשתמש בקניין הרוחני מן האתר ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש בלא קבלת רשותה המפורשת של אריסטו שמט מראש ובכתב.

שמירה על האתר:

 1. חל איסור מוחלט לבצע שינוי כלשהו באתר ו/או הורדה של מידע מהאתר בכל שיטה ו/או דרך להעברת ו/או הורדת נתונים וכן חל איסור מוחלט להזיק לאתר ו/או למשתמשים בו.
 2. חל איסור מוחלט לנסות ולקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי משתמשים אחרים באתר ו/או לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים.

שמירת סודיות:

 1. אריסטו שמט נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על פרטיות המשתמשת באתר ועל סודיות המידע הנמסר על ידי המשתמשת.
 2. אריסטו שמט רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר. שימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות העדכנית בו, ויעיד על הסכמת המשתמשת לשינויים בה.
 3. בעת שימוש בשירותי האתר נאסף על המשתמשת מידע ממקורות שונים כתוצאה מהשימוש באתר, פרטים שנמסרו ו/או פורסמו על ידי המשתמשת (לרבות פרטיה האישיים, קטעי וידאו, תמונות, ביקורת, טקסט, קישורים ועוד), Cookies, מידע סטטיסטי ומצטבר, פרסומות שנקראו באתר, העמודים שבהם המשתמשת צפתה, הצעות והשירותים שעניינו את המשתמשת ועוד (להלן: "המידע").
 4. ידוע למשתמשת כי לא חלה עליה כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונה החופשי ובהסכמתה המלאה. כמו כן ידוע למשתמשת כי עצם הגלישה באתר מהווה מידע שנאסף על ידי אריסטו שמט.
 5. ביצוע פעולה באתר ו/או רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר ו/או הצטרפות למועדון הלקוחות מהווה הסכמה של המשתמשת לכך שהמידע וכל נתון שיופק על סמך המידע יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של אריסטו שמט ו/או מי מטעמה.
 6. ידוע למשתמשת והיא מסכימה לכך שאריסטו שמט עושה ותעשה שימוש במידע לצרכיה השונים ובין היתר לצרכי דיוור ישיר, ניהול ותפעול האתר, מתן שירותים למשתמשת, שיפור חוויית המשתמשת, שינוי וביטול תכנים באתר ו/או שירותים ו/או מוצרים, שיווק ופרסום, ניתוח ומחקר סטטיסטי, הפקת הטבות, מבצעים, עריכת סקרים, וכל שימוש אחר ו/או לצרכים פנימיים אחרים.
 7. אריסטו שמט עשויה למסור מידע לצדדים שלישיים לצרכיה השונים ובין היתר לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר וניהולו התקין ו/או לצורך אמצעי שיווק ופרסום, לצורך סקרים, שיתופי פעולה, העברת הפעילות לחברה אחרת, צו ו/או החלטה שיפוטית ו/או משטרתית ו/או במקרים בהם המשתמשת ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע באריסטו שמט ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או כאשר המשתמשת ביצעה פעולה באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ועוד והכל בהתאם להוראות התקנון ולכל דין.
 8. למשתמשת באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי אריסטו שמט בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה כאמור לעיל והיא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 ו/או חוק התקשורת בזק ושידורים, תשמ"ב - 1982.
 9. אריסטו שמט נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.
 10. פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשת באתר אינם נשמרים במערכות אריסטו שמט ו/או בידיה.
 11. חרף האמור לעיל מובהר בזאת כי אין באפשרותה של אריסטו שמט להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידה על ידי צד שלישי בלתי חוקי ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמשת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אריסטו שמט.
 12. אריסטו שמט עושה מאמץ לספק למשתמשת שירות תקין ובאיכות גבוהה, באמצעי הגנה והצפנה, הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, אם כי אינה מתחייבת שהשירות באתר יינתן כסדרו ו/או בלא הפסקות ו/או יתקיים בבטחה ו/או לא יופרע ו/או ללא טעויות, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר.
 13. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, אריסטו שמט לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שייגרם למשתמשת או למי מטעמה ו/או אם מידע זה אבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 14. מבלי לגרוע מן האמור לעיל בקשר למידע, הסכמת המשתמשת לקבלת דיוור ו/או הצטרפותה למועדון הלקוחות, תהווה הסכמה לקבלת חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, ועדכונים שונים בקשר עם השירותים והמוצרים באתר. הפנייה והעדכונים ייעשו בין היתר באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני, הודעות כתובות לטלפון הנייד, מסרונים, אפליקציות, רשתות חברתיות, אינסטגרם, טוויטר, פייסבוק, ועוד. הסכימה המשתמשת לקבלת דיוור ולא הודיעה על סירובה לקבלת דיוור, רשאית היא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובה לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.
 15. להסרה יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של אריסטו שמט במייל online@aristo-shmat.co.il או באמצעות מסרון לטלפון 050-6483446 או באמצעות שיחת טלפון למספר 03-5188518; ביצוע ההסרה עשוי לקחת עד 14 ימי עבודה מיום קבלת הבקשה.
 16. כל משתמשת רשאית לעיין במידע אודותיה אשר מצוי במאגרי אריסטו שמט ואף לבקש מאריסטו שמט לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל אריסטו שמט באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, או לחילופין ניתן לפנות לאחד מפרטי ההתקשרות המפורטים בסעיפים שלהלן.
 17.  בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם ברצונך למחוק, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא שלחי דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות בכתובת - online@aristo-shmat.co.il בכל תכתובת לאריסטו שמט יש לכלול את הפרטים המלאים של המשתמשת לרבות, כתובת ואי מייל ליצירת קשר, ופירוט מדויק של הבקשה. אריסטו שמט תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

הכתוב לעיל הינו בלשון נקבה רק מטעמי נוחות והתוכן פונה לשני המינים.